THIẾT KẾ THI CÔNG MẢNG XANH TẠI AMWAY BÌNH DƯƠNG

Tại Bình Dương, dịch vu chăm sóc cây xanh Ngoại Thất Xanh đã đang cải tạo chăm sóc cây xanh cho nhà máy Amway. Nơi đây là một nhà máy khá lớn của tập đoàn đa cấp Amway.

Những công trình kiến tạo mảng xanh mà Ngoại Thất Xanh thực hiện

dịch vụ trồng và chăm sóc cỏ tại Amway Bình Dương
dịch vụ trồng và chăm sóc cỏ tại Amway Bình Dương
dịch vụ trồng và chăm sóc cây cảnh tại Amway Bình Dương
dịch vụ trồng và chăm sóc cây cảnh tại Amway Bình Dương
dịch vụ trồng và chăm sóc cây cảnh tại Amway Bình Dương
dịch vụ trồng và chăm sóc cây cảnh tại Amway Bình Dương

 

Bài viết liên quan